Simone Bardan Live at Kong Ngie Tong Sang

1885

Een live optreden van Simone Bardan tijdens de 135 jaar viering Kong Ngie Tong Sang.