De nieuwe Minister van Transport Communicatie en Toerisme, Andojo Rusland heeft op dinsdag 25 augustus 2015, tezamen met zijn staf en een vertegenwoordiger van het Kabinet van de President een werkbezoek gebracht aan Telesur.

Middels een presentatie en een kort filmpje werd de Minister geïnformeerd over het bedrijfsgebeuren van Telesur en inzicht aan hem verschaft. De CEO van Telesur, Dirk Currie, gaf een uiteenzetting omtrent de Telecom markt, het bedrijfsprofiel, de groei van het mobiel bereik en de financiële cijfers van Telesur over de afgelopen 5 jaren als ook het FPO traject.

De Minister gaf tijdens zijn betoog aan dat connectiviteit een belangrijke pijler is voor het Ministerie van Transport Communicatie en Toerisme. Hierbij staat efficiëntie centraal met het doel om op een goedkope wijze die connectiviteit voor de klant te bewerkstelligen. Dit kan volgens Rusland onder andere door schaalvergroting, waarbij externe factoren ook moeten worden meegenomen. Hij stelt het voorgaande vanuit de overtuiging dat de overheidsbedrijven in een andere vorm moeten gaan opereren.
De Minister maakte naar analogie van de door Currie aangehaalde vijver waarin Telesur tezamen met de zogenaamde “Over the Top Players” en overige concurrenten zwemt een belangrijke opmerking. Hij gaf aan dat bedrijven in het algemeen de ruimte moeten krijgen om te groeien en ontplooiingsmogelijkheden moeten benutten. De Minister zei derhalve ervoor te zullen zorgen dat Telesur de mogelijkheid krijgt om in een rivier te zwemmen en de weg vrij te maken voor Telesur om de zee in te gaan.

De delegatie kreeg een rondleiding in Centrum 2 aan de Van ’t Hogerhuysstraat. Het bezoek werd afgesloten met een informeel samenzijn.