Aanpak Bitang Baroe veld en opstallen

886

De DC van Saramacca de heer Laksmienarain Doebay werd gisteren vergast op een kennismakingsbezoek van het nieuwe bestuur van de voetbalvereniging Bintang Baroe voorgezeten door de heer W. Atmowirono. Hij heeft de deplorabele situatie van het voetbalveld en de multifunctionele zaal die aan de Sidodadiweg zijn gelegen onder de aandacht gebracht van de burgervader. Bintang Baroe is als voetbalvereniging actief in en buiten het district.

Het streven van het bestuur is om het veld en opstallen aan te pakken. De DC heeft het nieuwebestuur alle assistentie toegezegd, omdat sport bij hem ook hoog in de vaandel staat en dat sport stimulering behoeft.