‘s Lands Hospitaal beschikt nu over afdeling Medische Psychologie

739

Het ‘s Lands Hospitaal beschikt nu over een afdeling Medische Psychologie. Het ziekenhuis heeft een aanvang gemaakt met het trainen van het verplegend personeel en zaalartsen, zodat zij psychologische klachten kunnen signaleren en de eerste begeleiding kunnen bieden. Deze training is een onderdeel van het pilot project Medische Psychologie, dat een initiatief is van het ziekenhuis zelf.

Het project wordt gefinancierd door de PAHO. Er wordt ernaar gestreefd om alle verplegenden en zaalartsen te trainen. Daarnaast is het onderdeel van het project Nationaal Plan Geestelijke Gezondheid van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens beleidsadviseur van het ministerie, Zamora Pengel, is de bedoeling van dit plan om de zorg te decentraliseren. Zij zegt dat er eerst een aanvang werd gemaakt met de eerste lijn, namelijk de huisartsen van de Regionale Gezondheidsdienst en Medische Zending om dit te realiseren.