Binnenlandse Zaken besteedt aandacht aan problemen van religieuze organisaties

837

Volgens minister Noersalim van Binnenlandse Zaken zal er ondanks de moeilijke economische situatie in Suriname, zoveel mogelijk gekeken worden naar creatieve oplossingen om religieuze activiteiten tot een succes te laten verlopen.

Op Vrijdag 2 oktober jongstleden hebben een aantal religieuze organisaties waaronder de Stichting der Islamitische Gemeenten in Suriname (S.I.S), Surinaamse Moeslim Associatie (S.M.A), Arische Vereniging Arya Dewaker, Sanathan Dharm Maha Sabha Suriname en de Vereniging van Volle Evangelische en Pinkster Gemeenten en Bedieningen in Suriname (VVEPS) een bezoek gebracht aan de minister. Daar hebben ze de minister aandacht gevraagd voor het aanstellen van imaams en voorgangers en voor de activiteiten rond de Ied-vieringen.

De Hindoegemeenten willen dat de achterstanden in schoolsubsidies aangezuiverd moeten worden en er moeten meer geestelijken aangesteld en benoemd worden. De geestelijken aangesloten bij de Volle Evangelie hebben diverse bespreekpunten met oplossingsmodellen aan de bewindsman voorgedragen. Eén van hen aandachtspunten is het ontbreken van een eigen begraafplaats. Daarnaast hebben zij het aanbod gedaan voor pastorale zorg aan de overheid. De minister ziet dit zo gauw mogelijk realiteit worden voor de Surinaamse ambtenaar.