De Nationale Assembléeleden hebben op dinsdag jongstleden samen met de regering gediscussieerd over het toelatings- en immigratiebeleid, procedures bij naturalisatie en de uitvoering van de PSA-wet. Volgens de voorzitter van de Commissie Naturalisaties, Rabin Parmessar, is transparantie, ordening en voorspelbaarheid van beleid de rode draad hiervan. Ter voorkoming van onduidelijkheden, pleiten de voorzitter van de vaste commissie Naturalisaties en andere assembleeleden voor betere communicatie tussen de verschillende ministeries waardoor er vlottere afhandeling van aanvragen plaatsvindt. Er moet ook gewerkt worden aan versterking van personen die belast zijn met de PSA-wet.

Tijdens de discussie is er ingegaan op die problemen waarmee vreemdelingen, die zich in Suriname willen vestigen, geconfronteerd raken. Ook zijn de problemen die gelden bij het aanvragen van machtiging tot kort verblijf (mkv) aangekaart. Sinds de aanname zijn 1786 aanvragen toegewezen en 692 nog in behandeling. Deze vergadering was technisch van aard, maar volgend jaar zal er met betrekking tot dit onderwerp over beleidsaangelegenheden gesproken worden.