Oudereninfodag op de Technische school in Nickerie

1043

De Technische School in Nickerie, geleid door mevrouw Marlenne Lynch- Lafour heeft gisteren het jaarlijks terugkerend ouderinfodag weer georganiseerd. De organisatie lag in handen van de leerkrachten mevr. Lie A Ling, mevr. Van Loon en mevr. Winter. Het doel ervan is om de ouders van de pupillen ook deelgenoot te laten zijn van het reilen en zeilen op de technische school.

De ouders worden geinstrueerd wat hun taken zijn binnen het onderwijsleerproces en hun ondersteuning te geven waar dat nodig is. Het onderwijsleerproces is een driehoeksverhouding van leerling, leerkracht en school, waarbij geen van componenten onmisbaar is. Gisteren werd de nadruk gelegd op het feit dat ze mede erop moeten toezien dat kinderen, leerlingen het schoolreglement dienen na te leven b.v. netjes in schooluniform op school komen, dat schoolboeken van een kaft moeten worden voorzien, respect tonen voor eenieder, etc. etc.

De directrice van de school is zeer content met de opkomst van de ouders en hoopt dat de ouders hun medewerking zullen verlenen om erop te letten dat pupillen de schoolregels strict naleven.

Verder hoopt de directrice, Marlenne Lynch-Lafour dat schoolprestaties verbeteren, maar natuurlijk met de complete ondersteuning van de ouders, die jammer genoeg vaak uitblijft. Dit te wijten aan tal van sociaal- maatschappelijke factoren. Verder geeft ze aan, daar waar de ouders volledig ondersteunen, z.a. erop toezien dat huiswerk worden gemaakt, is er verbetering te bespeuren.