Logopedie Caravan trekt naar de districten

800

Eerder deze week zijn studenten van de opleiding Logopedie van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) samen met een Belgisch Instituut gestart om een landelijk onderzoek te doen naar kinderen met spraakproblemen. Het ligt in de bedoeling dat deze kinderen dan de juiste logopedische hulp krijgen. Het onderzoek is in Coronie gestart onder het thema ‘Logopedie ook voor jou’.

Vervolgens is het district Nickerie aangedaan. Alle districten worden aangedaan. Dit onderzoek moet uitwijzen wat het grootste spraakprobleem is. Dit project wordt gefinancierd door de Belgische overheid en duurt ongeveer 2 jaren. Er is 75.000 Euro beschikbaar gesteld.

De opleiding Logopedie en Audiologie van de Thomas More hogeschool in België werkt voor het project samen met de opleiding Logopedie van het IOL om de behoefte aan logopedisten te peilen. Kirsten Schraeyen van de Belgische hogeschool heeft geconstateerd dat leerkrachten en ouders er alles aan doen zodat hun kinderen goed geholpen worden en alle kansen krijgen om later een goede baan te vinden.

Tijdens het onderzoek wordt nagegaan wat de verschillen zijn op logopediegebied tussen de districten, maar vooral ten opzichte van Paramaribo. Dit is nodig om het juiste hulpaanbod te geven. Logopedisten die momenteel afstuderen, vestigen zich vooral in Paramaribo en willen zo weinig mogelijk naar de districten om de hulpverlening op te zetten.