HI-minister nog in overleg met concessionarissen schelpen en schelpzand

835
Foto: HI-Minister

In het kader van de structurele bescherming van het Surinaams kustgebied heeft het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) een tweede ontmoeting gehad met concessionarissen van schelpen en schelpzand. Er was na de eerste ontmoeting besloten om gezamenlijk uit te kijken naar alternatieven en te werken aan de ordening voor de sector.

De concessionarissen hebben zich ondertussen gebundeld in een werkgroep om zo de voorstellen die gedaan zijn door de minister van Handel en Industrie, Regilio Dodson, uit te werken. De minister heeft enkele voorstellen gepresenteerd zoals alternatieve concessies voor andere bouwmaterialen. Zij kunnen bij verplichtingen voor het leveren van schelpzand voor de wegenbouw, dat zij kunnen overgaan tot gebruik van base course van Grassalco als vervanging van schelpzand.

De groep ondernemers hebben de minister gevraagd om te kijken naar een ander tijdstip voor de start van het onderzoek en alternatieve financieringsbronnen. Eerder had minister Dodson gesteld per 1 december 2015 de activiteiten te willen stoppen.

De minister zal het verzoek in overweging nemen en later deze week een definitieve datum vaststellen. Er is ook gesproken over de ordening van de sector en het aanscherpen van de criteria en concessie voorwaarden. De lijst van concessionarissen zal opgeschoond worden en er zullen slechts serieuze ondernemers de kans krijgen om het werk binnen deze sector te doen.

De concessionarissen hebben te kennen gegeven blij te zijn met de werkwijze van de minister en zullen ook de nodige medewerking verlenen. De groep is ook van mening dat in de sector ordening en structuur moet komen.