Een zekere muslimah vrouw, Y.B., altijd geleefd volgens de regels van de Islam. Overal draagt ze haar hijab (een hoofddoek voor moslimvrouwen) en nooit eerder wordt ze op basis daarvan onheus bejegend tot afgelopen dinsdag 15 december 2015.

Ze moest namelijk haar theorie rijexamen voor de tweede keer. Die dag had ze net als de eerste keer ook netjes haar hijab om. Ze zat lekker in haar vel omdat ze wist dat ze succesvol zou zijn. Plotseling werd ze op een onbeleefde en commanderende manier door één van des vijf aanwezige agenten aangesproken om haar hijab weg te halen, anders zou het wel voor haar van haar hoofd afgerukt worden.

Ook vanwege de zenuwen, de vele anderen die aanwezig en de beledigende toon hoe ze werd aangesproken, begon ze te huilen. Ze werd toen naar buiten geroepen en daar werd haar gevraagd of ze geen instructies van haar rijschool heeft gehad dat ze haar hijab bij het maken van rijexamen moest weghalen. Hierop gaf ze ontkennend het antwoord en ze vertikte het ook om haar hijab weg te halen. Ze gaf aan dat ze op haar identiteitskaart gesluierd was gefotografeerd en dat ze tijdens het maken van haar eerste theorie rijexamen ook haar sluier om had en dat de andere agenten er geen problemen van maakten.

Dit vond ze een regelrechte belediging en discriminatie aan haar adres op basis van haar geloofsovertuiging. Erger nog, ze mocht niet meer deelnemen aan het examen omdat er volgens die bewuste agent, en de andere agenten bleven maar stil bij, er nieuwe regels zijn omtrent kledingsvoorschriften bij het deelnemen aan rijexamens.

Dit alles blijkt op onwaarheid te berusten. Waarom die ene agent dat gedaan heeft, kan ze het maar niet begrijpen. Het kan dat het aan gebrek aan kennis lag of gewoon stoerdoenerij of machtsmisbruik.

Verder gaf Y.B. aan dat ze reeds aangifte heeft gedaan bij de politie omtrent dit onsmakelijke vorm van discriminatie. Later is het ook haar ter ore gekomen dat een andere muslimah ook zoiets heeft ervaren, maar ze mocht toch later participeren aan het examen.

De redactie had hierna ook contact gemaakt met toppolitiefunctionarissen, zij gaven dat dit in geliefd Suriname niet mag gebeuren en dat de politie zich niet schuldig moet maken aan discriminatoire gedragingen.

Haar maulana is samen met haar bezig deze zaak bij de minister aan te kaarten. Ze schroomt ook niet ervoor om hiertegen tot het bittere eind te strijden, want er moet gepaste maatregelen genomen worden tegen het afkeurenswaardig gedrag van die bewuste agent.