IGSR start landelijk onderzoek naar geweld tegen kinderen

837

De Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) heeft op 22 december een project gelanceerd waarbij er landelijk een onderzoek wordt gedaan naar geweld tegen kinderen. Dit project wordt onder suiervisie van De Nationale Assemblee (DNA) uitgevoerd, terwijl de United Nation Children’s Fund het financieel gedeelte ondersteund.

Daarnaast is er ook een contract ondertekend voor de uitvoering van een bewustwordings- en interventieprogramma dat door het ministerie van Justitie en Politie uitgevoerd zal worden met ondersteuning van het Unicef op het gebied van misbruik en seksueel geweld. Het onderzoek heeft als doel om systematische en betrouwbare gegevens over geweld tegen kinderen en geweld onder kinderen te verkrijgen in Suriname. Verder worden aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van beleid, wetgeving, interventieprogramma’s met betrekking tot de preventie en bestrijding van geweld tegen kinderen in Suriname.

Het Omdudsbureau noteert jaarlijkd gemiddeld 400 klachten van burgers. Grotendeels gaan de klachten over kinderen en de slechte situatie waarin zij worden achtergelaten en opgevoed. De minister van Justitie en Politie, Jennifer Van Dijk-Silos zegt dat haar ministerie het probleem rondom kinderexploitatie en kindermisbruik wilt aanpakken. Het onderzoek is nodig omdat geweld tegen kinderen en vrouwen in Latijns-Amerika en het Caraibisch ernstig worden.