Werkgroep geïnstalleerd om “Wijziging Personeelswet”

731

Minister Noersalim van Binnenlandse Zaken heeft op het ministerie een werkgroep geïnstalleerd, die zich zal buigen over de wijziging van de Personeelswet.

De wijziging van de wet ligt reeds geruime tijd op het bord van het Ministerie van Binnenlandse en door diverse ambtenaren van het ministerie is er ook het nodige voorbereidend werk gedaan in de afgelopen jaren. De werkgroep zal verder aan de slag gaan met de reeds verzamelde en uitgewerkte informatie. De huidige Personeelsregelgeving kan getypeerd worden als een verouderde wet die op tal van gebieden aangepast dient te worden aan de moderne HRM. Het is de taak van het ministerie om dan de Wet regelende de rechtspositie van het overheidspersoneel te toetsen aan de maatstaven die passen binnen deze moderne tijdsgeest. Niet alleen in het kader van eigentijdse HRM Inzichten en organisatie inzichten op basis van Public Sector Reform, maar ook vanwege eenduidigheid van regelgeving.

De werkgroep bestaat uit de volgende functionarissen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken:de heer Earl Tokarijo, mevrouw Asha Lachmon, mevrouw Marjory Mulier, mevrouw Farzia Habieb, mevrouw Sharon Boldewijn en mevrouw Maya Srihar Doobe.