Strakke campagne tegen Zikavirus

1897

Het Zikavirus lijkt nu gevaarlijker te zijn dan verwacht. Het begint in Suriname epidemische vormen aan te nemen. Ter bestrijding van dit virus, hebben de distriktscommisaris van Zuid West, Mike Nerkust, het directoraat Openbaar Groen, de Milieu Inspektie van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (B.O.G) en de overige actoren hebben een meeting gehad over hoe de Aedes Aegypti muskieten die dit virus overbrengen, te bestrijden.

Volgens het hoofd van Milieu Inspektie, mevr. Warner, ligt het in de bedoeling om te komen tot een geïntegreerde sector management aanpak in de campagne ter bestrijding van deze muskietenplaag. Op deze meeting is er gesproken over hoe de afgedankte autobanden die vooral een broedplaats vormen voor deze muskieten, aan te pakken.

In samenwerking met de districtscommisarissen zal er worden opgetreden tegen de bandenzaken die zich niet houden aan de vergunningsvoorwaarden, om desnoods een fikse boete op te leggen aan hen. Daarnaast zal er middels burgerparticipatie een bewustwordingscampagne gestart worden. De burgers moeten verantwoordelijk zijn voor het schoonhouden van hun eigen omgeving. De komende week zullen ressortraden en bestuursambtenaren starten met een huis aan huis campagne, waarbij ze de mensen zullen dwingen om zelf de broedplaatsen op te ruimen.