Onderzoek naar invloed zandafgravingen op kustgebied

814

Begin februari zal er een onderzoek van start gaan naar de invloed van zandwinning op de natuurlijke kustdynamiek. Professor in geomorfologie aan de universiteit van Frankrijk, dhr Anthony, zal dit onderzoek in samenwerking met lokale experts en studenten uitvoeren. Verwacht wordt dat het onderzoek zal uitwijzen dat zandwinning een negatieve invloed heeft op kusterosie, kustbescherming, diersoorten en zeestromingen.

Professor Anthony heeft ruime ervaring in de regio en zal satellietbeelden analyseren en veldonderzoek doen naar de invloed van zandwinning op kusterosie, kustbescherming, diersoorten en zeestromingen. Per 1 januari heeft minister Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, de zandwinning langs de kust stopgezet. Dit besluit van de minister wordt ondersteund door de WWF Guianas, daar het nu legseizoen is voor zeeschildpadden en zij nu hun eieren rustig kunnen leggen.

De Guyana stroom verplaatst stranden en modderbanken geleidelijk in de westelijke richting. De kust bestaat voornamelijk uit modder, slechts op enkele plekken wordt zand afgezet. Zo ook op Braamspunt, waar sinds enkele decennia zand wordt gewonnen voor de (wegen)bouw. Momenteel zijn er dertien concessiehouders actief langs de kust. Samen winnen zij naar schatting zo’n 3000m³ zand per dag. In 1989 is reeds een studie uitgevoerd door de heer R.M. Westerink in opdracht van de Stichting Planbureau Suriname waarin het advies werd gegeven onmiddelijk te stoppen met zandwinning op Braamspunt. In de eerste plaats kan het verwijderen van zand leiden tot versnelde erosie van de kust, waardoor het binnenland van Suriname meer risico loopt op overstromingen. Bovendien kunnen de stranden beschouwd worden als een unieke bescherming van het binnenland tegen stormen en hoge golven.