Weinig participatie bij hoorzitting Calcutta

759

Bij de onlangs gehouden hoorzitting voor het ressort Calcutta in het district Saramacca was de participatie van de plaatselijke bewoners teleurstellend. Deze hoorzitting werd bijgewoond door de Districtscommissaris Laksmienarain Doebay, Districtsraadsleden, Ressortraadsleden van het ressort Tijgerkreek, Leden van de Bestuursdienst en enkele bewoners van het ressort Calcutta.

Ondanks geplaatste bekendmakingen, alsook persoonlijke uitnodigingen en flyers, zijn de burgers van het ressort weggebleven, zegt een teleurgestelde ressortraadslid Gajadien Jayantsingh. Hij doet een beroep op de plaatselijke bevolking op om actief deel te nemen bij de komende hoorzittingen en activiteiten in het ressort.

Wel mag gezegd worden dat de Ressortraad de aandachtpunten van het ressort heeft opgenomen in hun concept Ressortplan 2017. Enkele aandachtpunten zijn: betere watervoorziening voor Boskamp, uitbreiden van telefoonlijn en internet, een sportcomplex voor het ressort, bevorderen van toerisme, een vismarkt te Boskamp, optimale onderhoud en verbetering van de natte infrastructuur.

De jaarlijks terugkerende hoorzittingen in de districten zijn de momenten waar burgers hun stem kunnen laten horen over de problemen in hun ressort. Zij kunnen ook oplossingen aandragen en hun wensen kenbaar maken ter bevordering van het leefklimaat.

12592235_1014172401988334_3693753099212334381_n
12565598_1014172521988322_1743232625879656443_n