Santokhi installeert nieuw districtscoordinatieteam in Nickerie

1242

De voorzitter van de Verenigde Hervormingspartij (VHP), Chandrikapersad Santokhi, heeft een nieuw districtscoordinatieteam geïnstalleerd voor de afdeling Nickerie. Dit coordinatieteam bestaat uit 45 personen en wordt geleid door het VHP assembleelid Jeetendra Kalloe. Conform de statuten die onlangs gewijzigd zijn, kan het hoofdbestuur nu verruimd worden tot 25 personen, waarbij Nickerie haar plaats nog niet heeft ingevuld.

Naast het districtscoördinatieteam zijn er 15 commissies geïnstalleerd, om het beleid van de partij uit te dragen. Het team heeft als opdracht beleid te ontwikkelen, conform het partijprogramma, aangevuld met specifieke beleidsonderdelen van Nickerie. De bedoeling is ook, dat al de commissies een eigen beleid gaan ontwikkelen.

Volgens Santokhi is de VHP in de oppositie in Paramaribo, maar in Nickerie zit de partij in de coalitie in de districtsraad. Hij gaf aan dat in de districtsraad van Nickerie, de kracht is bij de oppositionele partijen, omdat die in de meerderheid zijn en van daaruit het beleid van de districtscommissaris of de regering kunnen beinvloeden. Het is volgens Santokhi van belang dat de VHP samen met de andere partij gebruik maakt van de mogelijkheden. De VHP maakt zich nu klaar voor de volgende verkiezingen. Daarvoor heeft de partij een traject uitgestippeld voor de interne hervormingen.

Ondertussen is de campagne- en verkiezingsevaluatie al gehouden en er zijn aanbevelingen gedaan. De partij wordt volgens Santokhi moderner en groter gemaakt, met een breed maatschappelijk draagvlak in de samenleving, die toegankelijk is voor alle Surinamers en niet-Surinamers in alle districten. Er heeft onlangs na dertig jaar een integrale wijziging plaatsgevonden van de statuten. Hierdoor is de partij volgens Santokhi gaan behoren, tot een van de grootste en modernste politieke partijen in de wereld. Nu wordt het Huishoudelijk Reglement aangepast. Het hoofdbestuur heeft besloten om alle districtscoordinatieteams te evalueren; na de verkiezing met nieuwe voorstellen te komen en alle structuren te herstructureren en te bemensen met nieuwe structuren.