Verhoging stroomtarieven zet WOVS in problemen

814

De verhoging van de stroomtarieven is ingegaan. En de Winkeliers en Ondernemers Vereniging Suriname kon het niet nalaten om de noodklok te luiden, omdat dit fataal zal zijn voor winkeliers en kleine ondernemers, gaf secretaris Stephen Lee aan.

De ondernemers zijn nu weer geconfronteerd met:

1. Sociale verplichtingen zoals basiszorg
2. Schrikbarende afname van de koopkracht
3. Toename van criminaliteit, vaak gepaard gaande met bruut geweld
4. Schommelende koers van de SRD ten opzichte van de US dollar
5. Hemelhoge huur voor de winkel- en ondernemerspanden.

De exploitatiekosten die al zwaar drukten door diverse kosten zoals SOR verzekeringen en andere sociale lasten, zijn nu volledig de pan uit gevlogen, concludeert Lee. “Komt nog bij kijken dat door de toename van de criminaliteit, extra kosten voor bewaking en eventueel herstel gemaakt moeten worden.”

De psychische druk, voornamelijk veroorzaakt door de onzekerheid van overleven, heeft zeer negatieve gevolgen voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de doelgroep van WOVS. “Waar zowel pandverhuurders als de EBS rekening mee moeten houden is dat een onderneming die niet anders kan dan de deuren te sluiten, de huur noch EBS-rekeningen zullen betalen,” stelt Lee.

Deze verhoging brengt wurgende consequenties met zich mee. Zo kunnen bijvoorbeeld verplichtingen niet nagekomen worden, gaf de WOVS verder aan. Aan verhuurders en nutsvoorzieningsbedrijven wordt gevraagd om rekening te houden met het overlevingsniveau van de winkeliers en kleine ondernemers. Zo zullen alle partijen er voordeel aan hebben.