Protestmanifestatie gaat onverkort door

1856

Laurence Ramahi, de voorzitter van NDP Paramaribo, roept dat partijgenoten werkzaam bij de overheid strict de opdrachten van hun superieuren moeten opvolgen. Hij heeft informatie dat anderen in NDP- partijtenue met partijvlaggen in de menigte worden afgestuurd om de orde tijdens de protestmanifestatie te verstoren. De vakbondsleider, Robby Berenstein, spreekt deze bewering tegen en de manifestatie zal onverkort doorgaan ondanks de aanhouding van de aangekondigde tariefsaanpassingen van EBS. Hij verwacht een vredige manifestatie, gevrijwaard van calamiteiten.

Daartegenover verklaart de NDP-parlementariër, Rajiv Ramsahi, verklaart dat het voor de NDP een onnodige zaak is een tegenactie te organiseren. Hij vindt wel jammer dat het vanwege het uur van de protestmanifestatie van C- 47, ondersteund door de Bond van Leraren(BvL) weer een miskenning aan studenten. Hooghart geeft ook aan dat hij geen voorstander is van deze demonstratie. Nogmaals geeft Berenstein aan dat hij orde en rust hoog in de vaandel draagt, vandaar de goede en duidelijke afspraken met de politie en ordediensten en de inkorting van de geplande looproute.