Lozingen Saramaccaweg en Sidodadiweg worden opgeschoond

793

De bestuursdienst Kampong Baroe heeft in opdracht van districtscommissaris Laksmienarain Doebay van Saramacca, vorige week de lozing ten noorden van de Saramaccaweg, vanaf de Rachelshoopweg richting Betakreek, dwars door de percelen 35 tot en met 50 over een lengte van 1 km en een breedte van 4 m opgeschoond. Dit om de percelen ten noorden van de Saramaccaweg te beschermen tegen wateroverlast en
om het overtollig water van de omliggende gebieden vrij af te voeren via de Betakreek naar de Saramaccarivier toe. Het gaat in deze om de percelen waar er veel aan Sucadeteelt wordt gedaan.

Ook heeft de bestuursdienst Goningen in opdracht van districtscommissaris Laksmienarain Doebay van Saramacca, de lozing ten zuiden van de Sidodadiweg tot achter de Mathooraschool opgeschoond. Dit om de woon- en landbouw gebieden ten noorden van de Dr. E Kochweg , de Arowakkenweg en de gebieden ten zuiden van de Sidodadieweg te beschermen tegen wateroverlast.

Deze lozing heeft een lengte van 2 km, een breedte van 3 m en loopt dwars door de percelen van Sidodadi. Met dit project kan de wateroverlast van dit gebied geminimaliseerd worden.

Beide werkzaamheden zijn in eigen beheer uitgevoerd.

Lozing ten zuiden van Sidodadiweg

13325663_1101220939950146_5168736564629398055_n
13344572_1101221003283473_3834093559106272120_n
13322122_1101220839950156_7965627034108095092_n

Lozing ten noorden van de Saramaccaweg

13327491_1101219073283666_4228743435657722320_n
13327589_1101219096616997_1209581823766317898_n
13310634_1101219146616992_8923355739775961586_n