In de vroege ochtend van vrijdag 22 juli heeft de politie het levenloze lichaam van de 33-jarige Giavannea Singotani gehuwd Setroredjo aangetroffen aan de Curaçaoweg in Lelydorp.

De wetsdienaren kregen de melding van een diefstal middels geweldpleging op dat adres. Daar aangekomen troffen de wetsdienaren de man des huizes met zijn drie kinderen en enkele familieleden aan. De echtgenoot die volgens zijn verklaring in een andere vertrek sliep, verklaarde aan de politie dat hij drie manspersonen in een auto die in de inrit was geparkeerd, zag wegrijden.

Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie is het lijk voor obductie in beslag genomen. De afdeling Forensische Opsporing is belast met het sporen onderzoek.

Inmiddels is de echtgenoot van het slachtoffer aangehouden en na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het vermoeden bestaat dat hij meer van de dood van zijn echtegenote moet afweten. Afdeling Kapitale Delicten onderzoek deze zaak verder.