48 leerkrachten naar het binnenland

1408

Deze week vertrekken 48 leerkrachten naar het binnenland om onderwijs te verzorgen op de verschillende openbare Basisscholen. Zij werden toegesproken door de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneux, het Hoofd van het Bureau Basis Onderwijs, Lydia Hewitt en de Onderdirecteur onderwijs, Muriel Hoepel.

Peneux riep de leerkrachten op, om zich altijd neutraal op te stellen, wat er ook mag gebeuren. “Je hebt een belangrijke rol te vervullen in het Binnenland. Treedt niet in discussie, maar probeer je in te leven in de dorpsgewoonten en maak die jou eigen. Bij aankomst is het van belang om eerst kennis te maken met de Granman. Ga er met een rein geweten en laat niemand jou beïnvloeden of bang maken. Ken je pedagogische-didactische verantwoorde grens en wees temperamentvol. Weet hoe je omgaat met de dorpsbewoners en ouders”, zei de Onderwijsminister.

14432993_1249186678465555_5866015577369753525_nDe bewindsman wees erop dat het belangrijk is om onregelmatigheden altijd schriftelijk te rapporteren. De leerkrachten zullen zich volgens hem vooral op de vakken rekenen en taal moeten concentreren. “Je bent bevoegd maar nog niet bekwaam. Dat zal met de tijd wel komen. Heb geduld met het kind. Praat zoveel mogelijk en ga niet over tot het slaan”, aldus Peneux.
De leermiddelen zullen direct met de leerkrachten worden meegestuurd. Ook ten aanzien van het waterprobleem is er voor een oplossing gezorgd. Er zal een mogelijkheid worden bekeken om gebruik te maken van zonnepanelen. Via het Nucleair Centrum zullen er ook trainingen voor leerkrachten worden verzorgd.

14484650_1249187751798781_3365613628100113936_nHewitt benadrukte, dat naam leerkracht, hoog gehouden moet worden. Zij vroeg de leerkrachten te letten op hun gedrag en te werken aan hun attitude.
Hoepel riep op om te investeren in de kleine Surinamer en goed om te gaan met de natuurlijke hulpbronnen. “Stel je open om ook van de dorpsbewoners te leren”, aldus de onderdirecteur.
De leerkrachten zijn onder anderen geplaatst op scholen te Marowijne en Boven Suriname. Zij hebben een contract getekend voor vijf jaren, wat inhoud dat zij gedurende die periode in het Binnenland blijven werken. Zij mogen na een jaar van school veranderen als zij dat zelf willen.