Het Korps Politie Suriname is van plan de dienstregeling van de medewerkers te wijzigen. Het doel van deze wijziging is om de huidige dienstregeling aan te passen, zodat die in lijn staat met de regelgeving van de International Labour Organization ( ILO) conventie. Deze conventie regelt onder meer de minimale arbeidsvoorwaarden die internationaal zijn vastgesteld.

Voorafgaand aan de wijziging van de dienstregeling is er een werkgroep ingesteld door de korpschef die de voorbereidingen heeft getroffen. In deze werkgroep hebben ook leden van de Surinaamse Politie Bond zitting.

Op zaterdag 15 oktober 2016 zal er een pilot van start gaan op de volgende ressorten binnen de verschillende regio’s:
Geyersvlijt
Centrum( bureau Keizerstraat)
Nieuwe Haven
Lelydorp
Leiding
Nieuwe Grond
Meerzorg
Richelieu
Nieuw Nickerie
Groningen

Deze pilot duurt tot medio december 2016, waarna een evaluatie zal volgen door de werkgroep.
Het ligt in de bedoeling om korps breed de dienstwijziging door te voeren.