BGA kan nu bogen op vrouwelijke én mannelijke gendertrainers

686

15390981_1678748522265753_1365436799947364627_nRuim 24 personen, van wie de helft man, hebben op 12 december hun certificaat in ontvangst mogen nemen voor deelname aan de Gender Train-the-Trainers cursus van het Bureau voor Gender Aangelegenheden (BGA). Elk van hen kan nu door het BGA worden opgeroepen om trainingen aan derden te verzorgen over gender en gendergerelateerde onderwerpen.

Dat was tevens het voornaamste doel van deze training: het versterken van het trainerskorps van het BGA. Bij het trainen is het van belang dat er een sekse- en genderevenwicht is in het trainerskorps en dat de trainingen kunnen worden verzorgd door een vrouw én een man. De deelnemers hebben in de afgelopen periode in werkgroepsverband de informatie die zij hebben gekregen in het kader van de Gender Train-the-Trainerscursus bestudeerd, bediscussieerd en aan elkaar gepresenteerd. Zij hebben geleerd om genderongelijkheden te kunnen identificeren en oplossingen daarvoor aan te dragen. Een belangrijk onderwerp welke bij de training werd behandeld, betreft het zogenaamde ‘kruispuntdenken’.

Verschillende opgelegde factoren
Kruispuntdenken veronderstelt dat identiteitsconstructie gebaseerd is op verschillende door anderen opgelegde factoren enerzijds en door zelf te beïnvloeden factoren anderzijds. Ieder mens bevindt zich zo op een kruispunt van factoren zoals gender, etniciteit, leeftijd, sociaal-economische klasse, religie en generatie. RinaldoSanwakid, deelnemer aan de training, vertelt dat ook mannen bewust gemaakt moeten worden van wat gender precies inhoudt. “Bij de mannen leeft over het algemeen het idee dat gender iets is voor vrouwen.Vrouwen kunnen evenveel als mannen, maar vaak krijgen ze er minder dan de man voor betaald”, geeft Sanwakidals voorbeeld aan.

Evaluatie
De training, verzorgd door Carla Bakboord, is georganiseerd door het BGA in het kader van 16 Days of ActivismAgainst Gender Violence, een jaarlijkse campagne die duurt van 25 november tot en met 10 december 2016. “De werkgroep van het BGA zal nu evalueren en nagaan welke skills nog aan de trainers bijgebracht kunnen worden om de informatie die ze hebben gekregen zo goed mogelijk over te brengen”, vertelt ShiefaniaJahangier, hoofdstafmedewerker BGA. Ook zal worden nagegaan welke thema’s nog aandacht behoeven. Het volgend traject start in het nieuwe jaar.