Minister Noersalim bezoekt BvB’s Brokopondo en Wanica

740

15589952_1679476242192981_2420375292147769013_nMinister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft op dinsdag 6 december 2016 een bezoek gebracht aan zes bureaus voor burgerzaken van Brokopondo en Wanica. Dit deed hij in het kader van de transformatie die binnen de gehele organisatie van het ministerie wordt doorgevoerd, en dus ook bij het CBB, waaronder de bureaus voor burgerzaken vallen.

De problemen waarmee de BvB’s kampen hebben de aandacht van de bewindsman. Hij erkende dat een goede accommodatie erg belangrijk is om het personeel goed te laten functioneren. De bewindsman benadrukte dat de BvB’s een dienstverlenende rol hebben en die rol moet goed vervuld worden. Alle problemen zullen niet in een keer kunnen worden opgelost, maar saamhorigheid en een goede samenwerking zijn een stap in de goede richting. BvB Brownsweg is een van de bureaus waar de accommodatie is aangepakt. Thans wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe gebouw. Het is de bedoeling dat het personeel zeer binnenkort haar intrek neemt in het nieuwe pand, dat allernaast het huidige kantoor is opgezet.

Traject voor binnenland
“We hebben een traject uitgezet voor het binnenland in totaliteit. Niet alleen Brokopondo, maar het gehele binnenland van Suriname heeft onze prioriteit nu. Dat heeft te maken met dat een ieder de gelegenheid moet hebben om hun zaken te kunnen doen bij het CBB. Vooral zaken als geboorteregistratie. Iedereen moet geregistreerd zijn. dat is de gedachte voor de komende periode. Het binnenland is prioriteit nu, omdat we hebben gezien dat in het binnenland in het verleden veel onderregistratie was en die moeten we brengen naar nul, zoveel als mogelijk”, sprak minister Noersalim de BvB-medewerkers toe.

Adequate en duurzame oplossingen
Hij had kort na zijn aantreden reeds een bezoek gebracht aan een groot aantal BvB’s om zich persoonlijk te vergewissen van de bestaande knelpunten. De problemen die op korte termijn moesten worden aangepakt, zijn inmiddels opgelost. De bewindsman stelt dat toen aan crisismanagement is gedaan, maar dat het nu tijd is om nóg preciezer in te zoomen op de knelpunten, zodat die concreter kunnen worden gedefinieerd en efficiënter, adequater en op een duurzame manier kunnen worden opgelost. “Want wij hebben een zware dienstverlenende taak en die taak gaan we onder alle omstandigheden moeten doen en tegelijkertijd onze problemen oplossen”, hield minister Noersalim de BvB-medewerkers voor.

Samenwerken
Nagegaan wordt welke mogelijkheden er zijn om met andere ministeries samen te werken op het gebied van accommodatie in het binnenland. Zo zou in één gebouw een BvB en bijvoorbeeld een kantoor van het ministerie van Regionale Ontwikkeling kunnen worden gehuisvest. Minister Noersalim is van mening dat een dergelijke samenwerking, vooral in deze tijd, kostenbesparend werkt en zorgt voor meer synergie tussen de ministeries. De bewindsman heeft inmiddels ruim 80% van alle BvB’s landelijk bezocht.