Toewijzing vordering van de Staat tegen de BVL en ALS in het voordeel van de Staat gevallen

758

De vraag van de Staat via de kortgeding rechter om de BVL en ALS te veroordelen ter beëindiging van de staking rond het herwaarderingsprogramma, is in het voordeel gevallen van de Staat. Dit werd door Dwight Kraag gezegd, die samen met Edward Naarendorp de staat bijstaat. Zij wachten op het schriftelijke vonnis en kunnen geen verdere uitspraken doen. Wel gaven ze aan dat als de onderwijsbonden het vonnis van de rechter naast zich zullen neerleggen, zij een dwangsom zullen moeten betalen. De diverse tegenvorderingen die de BVL en ALS ook hebben gedaan, zijn door rechter Suzanne Chu afgewezen.

Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BVL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), wilt zich nog niet uitspreken omtrent het vonnis. Wel maakte hij zich bezorgd dat de rechter het hun verbied om rond het herwaarderingsprogramma te staken om dit van de Staat af te dwingen. Het is nog niet duidelijjk op grond waarvan de rechter haar oordeel had geveld. Wilgo Valies wacht ook nog het schriftelijke vonnis af, alvorens met zijn raadsman, Gerold Sewcharan, te overwegen of ze beroep zullen aantekenen tegen dit vonnis. Uiteindelijk is hij van oordeel dat staken een grondrecht is.