Mishandeling vriendin en verzet tegen politie leiden tot aanhouding van Ulrick

1370

Op donderdag 23 februari kreeg de politie van ressort Centrum een telefonische melding binnen dat er op de kruising van de Heiligenweg en de Waterkant een manspersoon, genaamd Ulrick, zou zijn toegetakeld door omstanders. De politie die gelijk op deze melding afging, trof een menigte aan die bezig waren Ulrick een behoorlijk pakslaag toe te dienen, omdat hij zijn vriendin had mishandeld.

Toen de politie aankwam en hem in de boeien probeerde te slaan, bood hij tegenstand tegen de wetsdienaar door deze aan zijn arm en op het hoofd te bijten. Ulrick werd uiteindelijk gearresteerd en voorgeleid. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie werd hij ingesloten.