Verkoolde lijken gevolg van brandstichting winkelpand door rovers

2778

Rovers hebben eerder deze week rond drie uur in de ochtend een winkelpand te Santi Kondre in het Tapanahony gebied in de fik gestoken. Niet alleen het winkelpand ging door de brand verloren, maar ook het leven van een vader en zijn zoon, meer bekend als ‘Baba’ en ‘Pikin Boi’, die zich op dat ogenblik in het pand bevonden. Hun verkoolde lichamen werden tussen het as van de afgebrande winkelpand aangetroffen.

De daders zijn overgegaan tot brandstichting, nadat de eigenaar hun weigerde de deur van de winkel voor hun te openen. De rovers gingen toen over tot het lossen van schoten met hun automatisch geweer, maar de eigenaar hield voet bij stuk en hield de deur toch gewoon dicht. Omdat de rovers hun zin niet kregen, waren ze toen overgegaan tot brandstichting van het winkelpand.

De winkelierster verklaarde dat de paspoorten en andere documenten van haar man en zoon in het pand waren. Vanwege de situatie waarin de vrouw verkeerde verklaarde zij dat haar echtgenoot Xipie Lin ongeveer 55 jaar oud moet zijn geweest. Zij kon niet op de naam van haar zoon komen. Hij moet ongeveer 28 jaar oud zijn geweest.

Dorpsbewoners verklaarden aan de politie knallen te hebben gehoord gelijkende op schoten, waarna zij een vlammenzee zagen. Aangezien het donker was en een jaar geleden de winkelier was beroofd, dachten ze dat het weer om een beroving ging en durfden zij uit vrees niet naar buiten te komen.
Bij een ingesteld onderzoek in de directe omgeving heeft het onderzoeksteam van de politie geen hulzen aangetroffen.

Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.
De stoffelijke resten zijn na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie voor het onderzoek in beslag genomen.