Veldarbeiders OW worden geïnformeerd over Orange Day

844

Veldarbeiders van het ministerie van Openbare Werken in Nickerie zijn op 25 mei ingelicht over Orange Day. In samenspraak met de arbeiders is donderdag een oranje armband aan hen verstrekt, alsook informatie over huiselijk geweld. “Het gaat om arbeiders die ‘s ochtends vroeg hun gereedschap hier in de buurt afhalen om te gaan werken”, vertelt Nandini Dinai van het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) Nickerie.

18698049_1777356599071611_2071070687116937689_nHet BGA Nickerie is belast met het uitdragen van het genderbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken in het distict. Op elke 25ste van de maand wordt Orange Day herdacht. Daarbij wordt een activiteit uitgevoerd om aandacht te vragen voor de vraagstukken van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen. De bedoeling is om grotere bewustwording over deze problematiek te creëren. Het Genderbeleid is één van de prioriteitsgebieden van minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken. “Veel mensen worden zich bewust van het tegengaan van geweld (tegen vrouwen)”, vandaar dat wij geen moment voorbij laten gaan om informatie te verstrekken”, vertelt Dinai.

Strijd tegen geweld
De Verenigde Naties heeft 25 november uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. Op basis hiervan lanceerde de ‘Unite to End Violence against Women (UNWOMEN)’ op 25 november 2013 de Orange Day met als doel om op elke 25ste van de maand aandacht te vragen voor het tegengaan van geweld tegen vrouwen. Als symbool voor de strijd tegen het geweld is de kleur oranje gekozen en worden wereldwijd zoveel mogelijk mensen aangespoord om hun omgeving op elke 25ste van de maand oranje te kleuren

Van informatie voorzien
Zoetjesaan worden verschillende departementen van de overheid en maatschappelijke organisaties aangedaan en van informatie voorzien. Eerder zijn de departementen van Regionale Ontwikkeling; Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Openbare Werken, de brandweer en het Bureau voor Burgerzaken ingelicht. “De volgende keer willen wij de ziekenhuizen en niet-gouvernementele organisaties betrekken”,aldus Dinai.