Handboek voor standaardisering Bureaus voor Burgerzaken

673

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) zal ten behoeve van de standaardisering van Bureaus voor Burgerzaken een handboek samenstellen. Het handboek is belangrijk voor eenduidigheid op de werkvloer voor zowel de burgerij (de cliënt) als de ambtenaar (de dienstverlener). Het handboek wordt de leidraad voor de standaardisering van alle Bureaus voor Burgerzaken (BvB’s).

Bij het Bureau voor Burgerzaken (BvB) Kwatta is de pilotfase van dit project gaande. De standaardprocedures voor zowel cliënten als het personeel worden in het handboek vastgesteld. Het is de bedoeling dat deze standaarden voor alle BvB’s zullen gelden.

Bijdrage BvB-medewerkers

Deze informatie is met een deel van de medewerkers van BvB Kwatta gedeeld in een presentatie op vrijdag 26 mei. De presentatie is gehouden door de werkgroep, die de leiding heeft over het standaardiseringsproject en bestaat uit Marvin Towikromo, Djerrel Sontomedjo en Sifra Fung A Loy.Towikromo en Sontomedjo hebben het personeel voorgehouden wat zij kunnen verwachten van het project en op welke manier zij eraan kunnen bijdragen. “Om vooruitgang te boeken, moet je veranderingen brengen”, zei Sontomedjo.”De bijdrage van het personeel is vooral voor het handboek van eminent belang. “Wij gaan alle processen in kaart brengen en deze vastleggen, zodat wanneer er nieuwe medewerkers komen, het ook voor hen duidelijk is wat de werkwijze is”, aldus Towikromo.

Klantontevredenheid minimaliseren
Minister Mike Noersalim wil met name de klantontevredenheid over de dienstverlening bij verschillende bureaus voor burgerzaken minimaliseren. Het andere deel van het personeel wordt binnenkort ingelicht en daarna volgen technische bewustwordingssessies om met name werkinstructies door te nemen. Onlangs heeft de bewindsman het burgerzakenkantoor bezocht om met het personeel te praten over het project. Hij vind het belangrijk dat zij volledig van het project op de hoogte zijn en er hun volledige ondersteuning aan geven. Bij de sessie is ook gesproken over interne aanpassingen die in de nabije toekomst doorgevoerd zullen worden.