Ruben ingesloten vanwege bedreiging,vernieling en wederspannigheid

1602
African American in Prison

De 54- jarige Ruben L.stormde op donderdag 22 juni het politiebureau Latour heel agressief binnen. Hij eiste van de politie dat die naar zijn adres moest gaan om een zekere Englisch aan wie hij onderdak verleent eruit te zetten.
De wetsdienaren hielden Ruben voor dat alleen de rechter daartoe opdracht kan geven, maar dat zij de plaats zullen aandoen om te bemiddelen. Ruben was niet tevreden met de toezegging van de politie en dreigde Englisch te zullen doodschieten.

De agresieve aangever sloeg bij het verlaten van het bureau de deur zo hard dicht dat de scharnieren uit hun voegen raakten.

Ruben die besefte dat hijde deur had vernield, verliet rennend het bureau;achtervolgd door twee politiemannen.
Bij zijn aanhouding reageerde hij zo agressief dat er assistentie moest worden verleend door nog twee politieambtenaren om hem te overmeesteren.

Na afstemming met een lid van het Open baar Ministerie is Ruben terzake Bedreiging,vernieling en wederspannigheid in verzekering gesteld.