Digitalisering verlicht werkzaamheden Registers en Kantmeldingen

620

Het digitaliseringsproces brengt een grote verlichting in de werkzaamheden van de afdeling Registers en Kantmeldingen. Dit proces werd in 2016 ingezet en beoogt een significante tijdbesparing: informatie halen uit digitale brondocumenten vereist immers minder tijd dan het handmatig doorspitten van de brondocumenten en betekent een aanzienlijke tijdsbesparing voor zowel ambtenaren als burgers.De vele bureaus voor burgerzaken (bvb’s) halen informatie uit brondocumenten.

Het digitaliseren van documenten voor wat betreft de periode2011 – 2015 en 2000 – 2001 isreeds afgerond.Orlando Kuisch, hoofd van de afdeling Registers en Kantmeldingen, drukt burgers op het hart om zoveel mogelijk hun zaken zelf in orde te maken wanneer het aankomt op hun documenten. Zo komt het voor dat bijvoorbeeld de verkeerde aktes worden aangevraagd of er fouten in documenten zitten, die niet meteen kunnen worden aangepakt, omdat de informatie niet kan worden geverifieerd met de rechtmatige aanvrager.

Onderhoud en update
De afdelingRegisters en Kantmeldingen is één van de vele afdelingen van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Deze afdeling houdt zich voornamelijk bezig met het beheer en onderhoud van de registers en het updaten van akten van de Burgerlijke stand. Daarbij hoort het bijhouden en bekendmaken van huwelijksjubilea vanaf 50 jaar. Voor echtparen die 50, 60 of 70 jaar getrouwd zijn, wordt door het Kabinet van de President een bedrag vrijgemaakt. Registers en Kantmeldingen maakt deze jubilea bekend aan het Kabinet en andere relevante instanties. Deze afdeling geeft ook aktes uit, die door de burger worden aangevraagd bij de verschillende bvb’s.
Wachttijd

De afdeling beschikt over geboorteaktes, erkenningsaktes, huwelijksaktes, echtscheidingsakte en overlijdensaktes vanaf het jaar 1828. De wachttijd om een aangevraagde akte in handen te krijgen is hooguit twee werkdagen. Voor burgers uit Sipaliwini, Marowijne, Nickerie, Commewijne en Para zijn andere regelingen getroffen. Als zij hun aanvraag vóór half twaalf indienen en alle relevante documenten kunnen overleggen, krijgen zij hun akte dezelfde dag. Kuisch benadrukt dat een rijbewijs geen document is van het CBB. Hij wijst er op dat om zich te identificeren bij een bvb een identiteitskaart vereist is, omdat het bij wet ook vereist is dat burgers hun identiteitskaart bij zich hebben.