Inheemse rechten aan de orde tijdens Montevideo Consensus

751

Suriname zal later dit jaar, en wel in november, rapportage moeten uitbrengen van de status van de rechten van Inheemsen binnen de Montevideo Consensus, die in 2013 is aangenomen. Dit wordt de allereerste rapportage na de aanname van de Montevideo Consensus. De conventie is in regionaal verband aangenomen en daarin zijn onder meer opgenomen de rechten van Inheemsen, waaronder grondenrechten, recht op onderwijs, gendergelijkheid en gezondheidsrechten.

“Deze volkeren wonen meestal buiten de ontwikkelde steden, maar hebben evenveel recht op onder andere een goede gezondheidszorg”, legt beleidsmedewerkster Michele Jules uit. Jules houdt zich bezig met onderwerpen betreffende een bevolkingsbeleid en een beleid op het stuk van migratie en integratie op het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Inheemsendag 9 augustus
Ongeveer 5 procent van de wereldbevolking bestaat uit Inheemse volkeren. De dag der Inheemsen wordt op 9 augustus gehouden vanwege haar geschiedenis. Op deze datum kwam de werkgroep voor Indigenous Populations of the Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights voor het eerst bijeen. Sindsdien wordt wereldwijd op 9 augustus de Dag der Inheemsen gevierd. Op deze dag worden niet alleen festiviteiten gehouden, maar er wordt ook stilgestaan bij de beleving van de rechten van Inheemsen en de invulling die door verschillende landen daaraan wordt gegeven.

Viering in Suriname
Ook in Suriname is deze dag ingesteld en wel vanaf 2006. Deze dag staat lokaal ook bekend als Ingi Dey en wordt primair in de Palmentuin gevierd. De dag wordt geopend met een gebedsceremonie; toespraken, culturele presentaties en de Amazonemarkt zijn enkele hoogtepunten van de dag. Ook in aanloop naar Ingi Dey worden activiteiten ontplooid. In Suriname zijn vijf stammen bekend: de Arowakken, Caraïben, Wajana’s, Akoerio’s en de Trio’s. Het overgrote deel woont in tribaal verband in het binnenland en langs de kuststrook.