Minister Miranda ontvangt voorstellen regulering zwaar transport

532

Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) heeft van de Commissie Zwaar Materieel een rapport in ontvangst genomen. Daarin zijn aanbevelingen gedaan die ertoe moeten leiden dat deze sector wordt gereguleerd.

De overhandiging vond vanmorgen op het ministerie plaats. Voorzitter Darny Stolk zegt, dat hij zich samen met de andere commissieleden zal inzetten om controle uit te oefenen op het roekeloos rijgedrag van de bestuurders en het onverantwoord vervoeren van zwaar materieel.

Minister Jerry Miranda van OWT&C geeft aan, dat hij de aanbevelingen zal aanbieden aan alle relevante ministeries en De Nationale Assemblee, om samen na te denken over oplossingsmodellen binnen deze sector. Hij merkt ook op, dat naast de bescherming van onze infrastructuur ook het behouden van de sector van essentieel belang is.