Carl Breeveld: Verhoging zorgvervoer onacceptabel

735

Gisteren, 03 december,werd de International Day of Persons with Disabilities (Internationale Dag voor Mensen met een Beperking) herdacht. Het thema dit jaar was:“Transformation towards a sustainable resilient society for all” (Transformatie naar een duurzame en veerkrachtige samenleving vooriedereen).

Als parlementariër ben ik vaker opgekomen voor de rechten van deze doelgroep en zal dat blijven doen. Laatstelijk heb ik nog mijn waardering uitgesproken aan het adres van de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in verband met de invoering van de moni karta waardoor op efficientere wijze uitbetaling van sociale steun plaatsvindt. Daarnaast ondersteun ik het voornemen van de minister om 10% van de volkswoningen toe te wijzen aan de groep mensen met een beperking.

Helaas moet ik juist in het kader van het stimuleren van een duurzame en veerkrachtige samenleving voor vooral deze groep een ernstige kanttekening plaatsen bij het beleid gericht op deze Surinamers. Mensen met een beperking ontvangen vanuit de overheid een uitkering van SRD 325, – per maand. Dit bedrag is door de devaluatie met de helft ontwaard. Op dagbasis is dat SRD 10,50 waarbij de werkelijke waarde nu SRD 5, – tot 6, – per dagbedraagt. Deze groep Surinamersis dus teruggevallen naar het niveau van 2009 toen de financiële uitkering SRD 125, – was, of SRD 5, – per dag. Geen stap vooruit dus, maar gewoon acht jaar terug voor wat de koopkracht betreft.

Wat de zaak verergert is dat verschillende passagiers uit deze groep die gebruik maken van het Zorgvervoer recentelijk vernomen hebben dat het abonnementstarief verhoogd wordt van SRD 100, – naar SRD 125, -. Terwijl er dus sprake is van feitelijke geldontwaarding en er geen verhoging van de uitkering plaatsvindt, wordt het abonnementstarief toch verhoogd. Navraag vanuit onze DOE Fractie bij het Nationaal Vervoersbedrijf, bevestigt dat informatie over de verhoging van het tarief juist is. Deze stap van de regering is onacceptabel! Een overheid die geen oog heeft voor de noden van de meest kwetsbare groepen, waartoe ook de mensen met een beperking behoren, verliest aan morele waardigheid. Waar is het beleid gebleven dat de mens – en in dit verband de mens met een beperking – centraal staat? Deze groep van Surinamers is geheel of gedeeltelijk afhankelijk van anderen, wat voor sommigen al moeilijk genoeg is. Vervolgens worden de mogelijkheden om zelf tot verdere ontplooiing te komen, hen onmogelijk gemaakt. De regering dient met onmiddellijke ingang de verhoging of geplande verhoging terug te draaien anders neemt de ongeloofwaardigheid alleen maar toe terwijl de doelgroep ook van zich zal laten horen.

Paramaribo, 4 december 2017

Carl Breeveld
Lid van De Nationale Assemblee