Uitbetaling salarissen bij St. Vincentius Ziekenhuis uiterlijk 3 januari 2018

877

De minister van Volksgezondheid de heer Patrick Pengel, de voorzitter van de Raad van Toezicht Humphrey Schuurman en de Algemeen Directeur van het St.Vincentius Ziekenhuis hebben een goed onderhoud gehad over de kwestie rond het uitbetalen van de lonen van het personeel van het eerdergenoemd ziekenhuis.

Deze bijeenkomst werd gisteren gehouden waarbij is afgesproken, dat het ministerie zich zal inspannen om het daarheen te leiden dat het ziekenhuis uiterlijk 3 januari 2018 in staat is alle financiële verplichtingen jegens haar medewerkers over de maand december 2017 na te komen. Dit staat vermeld in een gisteren uitgegeven verklaring die door partijen waaronder ook het Staatsziekenfonds (SZF), is getekend.

Naar aanleiding van de mediaberichten en een brief welke de Directeur van het St. Vincentius Ziekenhuis heeft geschreven aan zijn personeel dat de salarisuitbetaling over December 2017 niet mogelijk is het volgende:

De regering betreurt het ten zeerste dat het St. Vincentius Ziekenhuis de salarisbetalingsverplichting aan haar personeel niet is nagekomen over de maand December. Na verificatie bij het Staatsziekenfonds (SZF) is gebleken dat het fonds voor alle ziekenhuizen reeds op 21 December jongstleden op basis van de ingediende declaraties heeft overgemaakt. Voor het ziekenhuis is bijkans 2 miljoen overgemaakt. Dit uitbetaald bedrag is geheel conform de declaraties, die zijn ingediend. De bedragen zijn overigens schriftelijk bevestigd door de diverse ziekenhuizen aan het SZF in een apart schrijven. Het schrijven gericht aan de directie van het Staatsziekenfonds is afkomstig van de diverse ziekenhuisdirecties. Het SZF heeft op 20 december overleg gevoerd met het Nationale Ziekenhuisraad (NZR) omtrent de betalingen over december. Met vereende inspanning van alle actoren, het Ministerie van Volksgezondheid, het Ministerie van Financiën en het SZF zijn op 21 december de stortingen verricht geheel volgens de ingediende declaraties en afspraken gemaakt in NZR verband.

Het blijkt dat de Directie van het RKZ gekozen heeft om met deze verkregen stortingen eerst de kerstgratificatie uit te betalen en voorbij te gaan aan de verplichting om eerst de salarissen over December veilig te stellen.

Nu wordt de indruk gewekt alsof het wederom de regering is die in gebreke is gebleven terwijl zulks ver bezijden de waarheid is. Dit meldt directie van het SZF.