Watervoorziening te Boskamp binnenkort een feit

620

“De bewoners van Boskamp beschikken over enkele maanden eindelijk over gezond drinkwater”, dit zegt de trotse burgervader van Saramacca, Laksmienarain Doebay. Gesprekken met onder andere de bewoners van het district hebben geresulteerd in het uiteindelijk startsein van dit project. De districts commissaris is opgetogen dat de regering de daad bij het woord heeft gevoegd, hij ziet dit als een mijlpaal voor geheel Saramacca.

Lothar Kisoor, diensthoofd Watervoorziening te Saramacca zegt dat zij allereerst zullen starten met het aanleggen van de buizen te Boskamp en bij de militaire kazerne. Daarna zullen er in geheel Saramacca meters geplaatst worden. De buizen die dichtgeslibd waren zijn reeds open gespoten en de waterpompen zijn vervangen. Het diensthoofd is heel tevreden met deze ontwikkeling en doet een beroep op de bewoners van het district om zuinig om te gaan met water omdat dit een heel kostbaar bezit is

Ook voor Frank Rodriguez, districtsraadslid van Saramacca, is een droom werkelijkheid geworden is. Hij is blij met deze ontwikkeling, die al vanaf 2010 in de pijplijn zit. Voorheen maakten de bewoners van Boskamp gebruik van een waterput met vuil water.