OKB-voorzitter Jennifer Vandijk-Silos beëdigt

631

“In het kader van de komende verkiezingen van 2020 is het noodzakelijk het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) op tijd te voorzien van een voorzitter”, stelt President Desire Bouterse. Mr Drs Jennifer Vandijk-Silos is op vrijdag 9 februari 2018, beëdigt door de President op het paleis.

Tijdens deze plechtigheid geeft de President aan dat het OKB, op grond van de grondwet een continue taakstelling heeft tussen de verkiezingen door. De verkiezingen zijn de ruggengraat van de democratie en zijn daarom heel belangrijk voor de nationale ontwikkeling van ons land. Het OKB die toezichthouder is op onze verkiezingen, vervult hierbij een cruciale rol. De President gaat verder door te stellen dat de regering gaat voor transparante en eerlijke krachtmetingen omdat de democratie daarmee gediend is. “Mr Vandijk-Silos wordt zowel nationaal als internationaal beschouwd als een van de top election officers van de regio. Zij heeft voor wat het naar de stembusgang betreft, Suriname internationaal hoog op de agenda gezet”, beklemtoont de President. In haar dankwoord beloofde Silos haar taken als voorzitter van het OKB heel slagvaardig en vooral rechtvaardig te zullen uitvoeren. “Welke politieke party dan ook moet zich veilig bij mij voelen”, zegt Vandijk-Silos.