LVV doneert plantmateriaal aan Comité Wereldgebedsdag

553

Het Surinaams Comité Wereldgebedsdag heeft plantmateriaal ontvangen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Dit in het kader van de viering van Wereldgebedsdag op vrijdag 2 maart 2018. Het thema dit jaar luidt: ‘Geheel Gods Schepping is zeer goed’, waarbij de nadruk gelegd is op het milieu.

Het Surinaams Comité Wereldgebedsdag is een oecumenische vrijwilligersorganisatie, een onderdeel van de internationale organisatie World Day of Prayer. Jaarlijks wordt er in ongeveer 170 landen op de eerste vrijdag van maart voor een bepaald land gebeden. Suriname is dit jaar, 2018, het themaland. De centrale viering wordt gehouden in het Sint Petrus & Paulus Kathedrale Baseliek.
In het kader van deze viering heeft het Comité een tal van activiteiten op schema die de gemeenschap bekend moet maken met het thema en met het milieu. De aanwezige gasten tijdens de activiteiten zullen een milieu-bewust-presentje krijgen in de vorm van een groente- of fruitplantje.

Het ministerie, dat zelf ook werkt aan milieubewustzijn binnen de gemeenschap, juicht deze activiteit van het Comité toe. Vanuit het Onder directoraat Landbouw zijn in dat kader 745 stuks groente- en fruitplantjes gedoneerd, zoals tomaten-, kool-, antroewa-, boulanger-, peper-, soepgroente-, bloemkool, pommerak, birambie en kersenplantjes.
Een afvaardiging van het Comité, bestaande uit de voorzitter Rosana Pindon en oud-voorzitter Diana Pengel, waren zeer ingenomen met de geste vanuit het ministerie. De leden van het comité kijken nu reeds uit naar het moment zij de aanwezigen, tijdens de viering, een plantje kunnen overhandigen.