ROGB verstrekt grondpapieren aan gemeenschap Coronie

766

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (ROGB) heeft aan ruim 150 burgers in het district Coronie, de nodige grondpapieren verstrekt. Dit gebeurde op woensdag 7 maart in de multifunctionele zaal te Totness. Minister Roline Samsoedien zei tijdens deze plechtigheid, dat haar ministerie niet naar politieke kleur kijkt maar werkt voor alle burgers over het gehele land. Suriname wordt per slot van rekening door gezamenlijke inspanning van een ieder opgebouwd.

Het ministerie had meer grondpapieren willen verstrekken maar aangezien de belanghebbenden niet alle documenten hadden ingediend kon de afronding daarvan niet op tijd geschieden. De bewindsvrouw beloofde dat het ministerie Coronie weer aandoet om de overige beschikkingen te verstrekken. Ze vroeg de Coronianen nog wat geduld te betrachten. Minister Samsoedien waarschuwde de gemeenschap niet in te gaan op aanbiedingen van mensen die pretenderen gronden te kunnen regelen tegen betaling. Volgens haar is alleen de minister van RGB bevoegd gronden toe te wijzen. De bewindsvrouw riep de belanghebbenden op hun toegewezen grond niet te verkopen maar juist goed te gebruiken voor het doel dat het is aangevraagd. Ze maakte deze opmerking omdat ze informatie heeft gehad dat mensen grond krijgen en die verkopen hetgeen ze betreurt. Minister Samsoedien benadrukte, dat de burgers nadat ze hun stukken in ontvangst hebben genomen gelijk werk ervan moeten maken om de overige zaken in orde te maken. De districtscommissaris en de assembleeleden zouden daarbij een begeleidende rol kunnen vervullen.

Mevrouw Annie Amatarmoedjie is bijzonder blij dat ze haar beschikking in ontvangst heeft kunnen nemen. Ze heeft een grondverdeling aangevraagd wat binnen twee jaar is gerealiseerd, zegt ze. Ze is blij met het tempo waarmee minister Samsoedien en haar team zaken afhandelt.