Pendelbussen in Para hebben nieuwe routes

828

De directeur van Transport en Communicatie van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), Joyce Blokland-Wijnstein, heeft in aanwezigheid van districtscommissaris (dc) Armand Jurel van Para en dc Audrey Hankers van Wanica Noord-west, het startsein gegeven voor het pilotproject ‘ordening openbaar vervoer Para’.

Dit geschiedde op maandag 12 maart 2018. Bij dit pilotproject zullen er gedurende 3 maanden pendelbussen worden ingezet onder strakke voorwaarden op diverse overeengekomen routes in het district Para. De pendelbussen rijden zeven (7) dagen per week, van 04.30am tot 21.30pm. Passagiers in de zijwegen van het district en andere afgelegen gebieden worden aangevoerd op de JF Kennedy- of de Indira Gandhiweg, waar men op de vaste lijnbusroute andere bestemmingen kan bereiken. Deze pilot was volgens Blokland-Wijnstein reeds gestart in 2014 door de toenmalige dc Jerry Miranda, maar er ontstonden conflicten met de chauffeurs van vaste lijnroutes, die vonden dat de pendelbussen hun passagiers afromen. Bij de aanpak van de ordening is eerst een traject bewandeld waarbij verschillende actoren zijn benaderd, waaronder ook de dc’s van Wanica Noord-west en Para en de districts-en ressortraadsleden van Para. Er is een enquête gehouden onder de bushouders, -chauffeurs en passagiers om na te gaan welke voorstellen er zijn om een goed traject uit te zetten om te komen tot een ordening. De resultaten van de enquêtes zijn vervat in een beleidsdocument en wordt nu gefaseerd uitgevoerd. In december 2017 heeft Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en communicatie (OWT&C) de opdracht gegeven aan de Werkgroep Ordening Openbaar Vervoer, om een pilotproject uit te voeren in het district Para. Besloten was om alvast bij de aldaar opererende pendelbussen de nodige ordening te brengen. De bussen worden in het na traject voorzien van een vergunning.