NV Havenbeheer krijgt 10ha grond in Marowijne voor bufferoplsag

549

De gemeenschap van Moiwana staat 10 hectare grond af aan NV Havenbeheer. Op woensdag 14 maart 2018 vond de ondertekening plaats van een verklaring van geen bezwaar, door het dorpsbestuur van Moiwana en Stichting Moiwana Ontwikkelingsfonds namens de Moiwana gemeenschap. Dit gebeurde in het bijzijn van het hoofd Beheer en Bestuur der Ressorten, Asoiti Cyrano. Districtscommissaris Daniel bracht NV Havenbeheer in contact met de Stichting en het dorpsbestuur. Het stuk land zal als buffer dienen voor onder andere de opslag van containers en voor andere faciliteiten.

Patricia Meulenhof, voorzitter van Stichting Moiwana Ontwikkelingsfonds, memoreerde dat er een internationaal vonnis is uitgesproken over het dorp. De gemeenschap gaat in zee met Haven beheer, daar de overheid talmt met de uitvoering daarvan. Zij hoopt dat Havenbeheer als parastataal bedrijf mede zal helpen aan de wederopbouw van het gebied.

Ondertussen heeft het dorpsbestuur haar eisen en wensen voor de verdere ontwikkeling van het dorp kenbaar gemaakt aan Havenbeheer. Zij ziet graag dat de dorpelingen als eerst worden aangetrokken voor werkzaamheden bij de nog op te zetten havenfaciliteiten. Ook de ondersteuning van gemeenschapsontwikkelingsprojecten en het brengen van nutsvoorzieningen naar het gebied zal moeten worden gegarandeerd.

Andeas Talea, directeur van NV Havenbeheer, is zeer ingenomen met de positieve opstelling van het dorpsbestuur. Volgens Talea zullen de eisen van de gemeenschap worden opgenomen in een nog te tekenen overeenkomst. Hierin zullen ook de vooruitzichten van de NV voor de verdere ontwikkeling van het gebied worden vervat.

Havenbeheer verwacht verhoogde handelsactiviteiten in Albina, zodra de handelsrelatie met Frans Guyana zal worden uitgediept. In dit kader zal zij binnenkort beheersdaden uitvoeren bij de veersteiger te Albina. Het terrein zal zodanig worden ingericht dat het de geprojecteerde handelsactiviteiten tussen Suriname en Frans Guyana zal kunnen opvangen. Havenbeheer zal met de verklaring van geen bezwaar het stuk land aanvragen bij het Ministerie van ROGB