Regeringsdelegatie ontmoet vissers en familieleden

1133

Een regeringsdelegatie bestaande uit de ministers Ronni Benschop van Defensie en Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een vergadering gehad met het Visserscollectief en familieleden van vissers die betrokken zijn geweest bij de tragedie op water. Dit vond plaats op 5 mei 2018 te Nieuw- Amsterdam. De bewindslieden toonden namens de regering hun medeleven en gaven de aanwezigen de mogelijkheid zich uit te spreken over de ontstane situatie.

Aan het begin van de ontmoeting werd 1 minuut stilte in acht genomen. Minister Soerdjan riep de mensen op om vertrouwen te hebben in de autoriteiten. Volgens de bewindsman doet de regering er alles aan om de veiligheid over het algemeen en in dit geval in het bijzonder op zee te garanderen zodat de vissers hun economische activiteit voort kunnen zetten. De visserijsector levert volgens minister Soerdjan een belangrijke bijdrage aan de inkomsten van de Staat. Het is daarom dat de regering alle aandacht voor de problematiek waarmee vissers en hun gezinnen nu te kampen hebben heeft. De LVV-minister benadrukt dat Suriname samen met Guyana en Frans Guyana bezig is om een structurele oplossing te zoeken voor de overvallen op zee.

Minister Benschop wees de aanwezigen erop dat de regering niet stilzit. Toen er in het verleden veelvuldig overvallen nabij Coppename plaatsvonden is er aldaar een boot ingezet die reguliere patrouilles uitvoert. De piraten hebben hun activiteiten toen elders verplaatst. Volgens de bewindsman is alles in kaart gebracht en gaf aan, dat spoedig een oplossing merkbaar zal zijn. Hij gaf aan, dat er alles gedaan wordt dat de vissers binnen een week terug kunnen om hun dagelijks brood te verdienen. Behalve de kustwacht is ook de luchtmacht in deze actief. Hij riep de vissers op om belangrijke informatie door te spelen aan de autoriteiten zodat zaken in de toekomst sneller aangepakt kunnen worden. ‘’Heb geloof in de overheid die er alles aan doet om een oplossing te brengen’’, aldus de defensieminister.

Enkele vissers en getroffen familieleden voerden ook het woord. Zij vragen zich af in hoeverre hun veiligheid in de toekomst gegarandeerd zal zijn. Een huilende vrouw gaf aan, alles kwijt te zijn en lopende schulden te hebben. De regeringsdelegatie werd ook gevraagd of het mogelijk is een financiële compensatie te geven aan de vissers die nu zware verliezen lijden.

De delegatie heeft beloofd binnen gauw terug te zullen koppelen met het Visserscollectief om zaken verder uit te werken.