LVV minister Soerdjan installeert Program Steering Committee

649

De Program Steering Committee van het door de International Development Bank (IDB) gefinancieerd programma “Agriculture Competitiveness Program” SU-L1020, is recentelijk geïnstalleerd op het ministerie van LVV. Dit committee is ingesteld ter ondersteuning van LVV gedurende de uitvoerings periode. Het doel van het programma is bij te dragen tot het perfectioneren van het concurrentievermogen van de landbouwsector door verbetering van de gezondheid van dieren, planten en voedselveiligheid, alsook verbetering van diensten voor landbouwonderzoek en technologieoverdracht.

Het committee onder voorzitterschap van de directeur van het ministerie van LVV, Djoemadie Kasanmoesdiran, zal de ondersteuning geven in onder andere het toezicht houden op de effectieve verwezenlijking van de strategische doelstellingen van het programma voor de voortgang en resultaten periodiek te beoordelen. Verder zal een bijdrage geleverd worden aan de coördinatie van de projecten binnen het programma met externe donoren en andere organisaties.

In het kader van de uitvoering van dit project is verder de Project Executing Unit (PEU) opgezet die zal fungeren als de trekker waarmee het ministerie van LVV zijn taken en verantwoordelijkheden binnen het programma zal vervullen. Zo ook als het contact- en coördinatiepunt voor de verschillende
administratieve, financiële en technische afdelingen van het ministerie, de IDB en andere organisaties.