Bewoners Asidonhopo zullen ook terecht kunnen bij bvb Djoemoe

536

Wanneer er een bureau voor burgerzaken (bvb) te Djoemoe zal worden opgezet, zullen alle bewoners van Asidonhopo en omgeving gebruik kunnen maken van de diensten van dit bureau. “Het is heel belangrijk voor ons om op Djoemoe een bureau voor burgerzaken op te zetten, dan mogen de bewoners van Asidonhopo en omgeving hier terecht om hun burgerzaken in orde te maken”, zegt Anastatia Pokie, hoofdstafmedewerker bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB).

Zij zegt dat het volwaardig bvb te Debike aan renovatie toe is, maar de technische dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de belangrijkste zaken hiervoor al in kaart gebracht. Te Atjoni is er een volwaardige bvb, waar de burgers terecht kunnen voor een uitgebreidere dienstverlening. Verder hebben de bewoners voorgesteld om ook in andere dorpen bvb’s op te zetten. Het ministerie neemt deze voorstellen in overweging. “Hierbij zullen we kijken hoe relevant de verzoeken zijn. Wel beschikken we momenteel al over een lijst met gebieden die behoren tot het binnenland van Suriname, die prioriteit genieten als het gaat om het plaatsen van bvb’s”, zegt Pokie. De CBB-functionaris maakte deel uit van een regeringsmissie naar het Boven-Surinamegebied. Zij vindt het erg belangrijk dat de plaatselijke bewoners hun zegje mochten doen en persoonlijk gehoord werden door de beleidsmakers. Tijdens deze missie werden er krutu’s (vergaderingen) belegd, waarbij elk van de ministeries de gelegenheid kreeg om de problemen van de plaatselijke bewoners aan te horen, zich goed te oriënteren in het gebied en vervolgens oplossingsmodellen voor te stellen teneinde doelgericht te handelen.

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken is ingegaan op al de onduidelijkheden, de opmerkingen en de vragen die gesteld zijn door de bewoners aldaar. Ook heeft de minister toezeggingen gedaan en de bewoners de plannen van ministerie in het gebied voorgehouden. “Ik merk ook dat men van start is gegaan om invulling te geven aan deze plannen”, aldus Pokie.