Minister Getrouw gaat in op vragen assembleeleden

602

Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie is in De Nationale Assemblee (DNA) ingegaan op enkele zaken die door parlementariërs eerder zijn aangekaart. De bewindsman ging ondermeer in op opmerkingen van volksvertegenwoordigers die gevraagd hadden naar de status van het gebruik van bivakmutsen. Over deze kwestie die eerder voor kriebels heeft gezorgd in de samenleving geeft de minister aan, dat het Arrestatie Team in uitzonderingsgevallen de gezichten schminkt of bedekt.

“Mogelijk hebben andere diensten hun gedrag daaruit afgeleid”, stelt de bewindsman. Ten aanzien van het dragen van een dergelijke muts door het Regio Bijstands Team heeft Waarnemend korpschef Roberto Prade een dienstvoorschrift doen uitgaan waarin gesteld is, dat het dragen van bivakmutsen verboden is. Een ander zorgpunt is de transport van zwaar materiaal over de openbare weg met als gevolg de vernieling van de infrastructuur. Minister Getrouw liet weten, dat er een aangepaste boetelijst binnenkort wordt goedgekeurd waardoor strenger kan worden opgetreden tegen personen die zich niet houden aan de geldende voorschriften die gesteld zijn in de beschikking van het ministerie van Justitie en Politie d.d. 2 april 2018.

Met betrekking tot concrete acties bij de versterking van instituten bij de drugsbestrijding zei de bewindsman, dat de Anti Narcoticabrigade , het BID-team, de speurhonden en de Port Control Unit (PCU) de afgelopen periode institutioneel zijn versterkt door trainingen vanuit het buitenland. Ten aanzien van de drugbestrijding gaf minister Getrouw aan, dat er middelen beschikbaar zijn. Echter noodzaakt de snelle ontwikkeling waaronder de opkomst van nieuwe drugssoorten de overheid om meer middelen ter beschikking te stellen. Ook moeten de nationale en internationale samenwerkingen op dit gebied worden versterkt.

De minister ging ook in op de kwestie opvang van arrestanten in het nieuwe Huis van Bewaring. Dit tehuis heeft zijn maximale opvang capaciteit nog niet overschreden aangezien er nog ruim 200 arrestanten kunnen worden opgevangen. Daarvoor zijn er wel genoeg manschappen voor nodig. De departementsleiding en de leiding van het Korps Penitentiaire Ambtenaren zijn druk doende om het tekort aan personeel weg te werken. Ten aanzien van de zorg van de samenleving over de kansspelen wilde DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons weten welke weg de regering opgaat met het oog op het implementeren van controle op dit stuk waaronder ook de casino’s vallen. Volgens de parlementsvoorzitter houdt het niet afkondigen van de wet op kansspelen, illegaliteit in stand. Minister Getrouw heeft gevraagd op een later tijdstip op deze aangelegenheid terug te komen.