Motor Surveillance Dienst zal streng optreden tegen foutparkeerders

558

De politie in het bijzonder de Motor Surveillance Dienst(M.S.D)zal binnenkort streng optreden tegen de zogenaamde foutparkeerders. Foutparkeerders zijn verkeersdeelnemers die onder andere hun voertuigen parkeren:
– dwars over trottoirs;
– binnen 12 meter van kruisingen en/of nabij splitsingen van wegen;
– voor parkeergelegenheden of op afstanden van minder dan 12 meters van zo een parkeergelegenheid verwijdert;
– Op wegen of weggedeelten waarvoor een wachtverbod of stopverbod geldt.

Zo is de M.S.D. op dinsdag 7 augustus bezig geweest aan de Noorderkerkstraat, de waterkant en de Saramaccastraat. Op die dag zijn het gros van de overtreders niet bekeurd maar gesommeerd om hun voertuigen te verwijderen dan wel door te rijden. In enkele gevallen zijn voertuigen weg gesleept waarbij de sleepkosten door de overtreders betaald moeten worden.

Zoals eerder aangegeven zal de politie overtreders niet alleen maar sommeren hun voertuigen te verwijderen, maar ze ook bekeuren en waar nodig de voertuigen ook laten weg slepen naar een plaats van berging waarbij de kosten voor rekening van de overtreders zullen zijn.
“Wees geen dief van je eigen zak”