Commissie geïnstalleerd voor het updaten van concept Bouwbesluit van 2002

394

Minister Patrick Pengel van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C), heeft de commissie “actualisering concept bouwbesluit van 2002”, geïnstalleerd. De commissie, met als voorzitter, Dr. Mr. Henry Blinker, adviseur van de minister van OWT&C, heeft als doel informatie, die reeds verzameld was door een eerdere commissie in 2002, aan te passen. Het aanpassen en bijwerken van het bouwbesluit dient een continu karakter te hebben, omdat de bouweisen onderhevig zijn aan de maatschappelijke en technologische veranderingen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd. 


“Als we denken aan de hedendaagse standaarden hoeft het geen nader betoog dat er zoveel dingen veranderd zijn, of aan verandering onderhevig zijn of in ontwikkeling zijn, zoals milieu standaarden, veiligheidsstandaarden, innovaties op bouwtechnieken, bouwmaterialen enzovoorts. We moeten kijken naar ons bouwbesluit, om te werken aan een stukje regelgeving, uniformiteit en het adopteren van de nationale en internationale standaarden regelgeving,” aldus minister Pengel.


Volgens Dr. Blinker, zal de commissie bij het uitoefenen van de werkzaamheden pijnlijk geconfronteerd worden met het gemis aan adequate flankerende wetgeving. Hierbij wordt gedacht aan een huisvestingswet, een wet op de ruimtelijke ordening en een milieuwet. Met inachtneming van deze beperkingen zal de commissie, aldus de voorzitter, voortvarend werken aan het updaten van het in 2002 ontworpen concept bouwbesluit.


De personen die verder zitting hebben in de commissie zijn: Mr. E. Mohangoo en V. Doerga Misier BSc., beide namens het ministerie van OWT&C, Mr. B. Somai namens het ministerie van Justitie en Politie, Dr. M. Dasai namens de Universiteit van Suriname, S. Murg namens het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS), N. Hausil LL.B. namens het Surinaams Standaarden Bureau (SSB), O. Smith namens Unie van Architecten in Suriname (UAS), Ir. B. Delprado namens de Orde van Raadgevende Ingenieurs in Suriname (ORIS), R. Lim a Poo namens Algemene Aannemers Vereniging (AAV) en Mr. I. Edam namens het Korps Brandweer Suriname.