Officiële technische oplevering Beekhuizen brug

607

De Beekhuizen brug zal binnen niet al te lange tijd worden opengesteld. De bouw van deze brug en aansluitende wegen zijn een onderdeel van het Dalian IV project die in september 2017 zijn gestart. De werkzaamheden worden in opdracht van het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie(OWT&C) door CGN( Dalian) uitgevoerd.

Op donderdag 28 februari 2019 heeft de officiële technische oplevering van de brug plaats gevonden dit nadat er eerder wat zaken nog moesten worden aangepakt. De constructiewerken van de brug zijn door Haukes NV uitgevoerd, zegt Maya Rampiare, projectdrager op de afdeling Wegen, sectie Planning Voorbereiding en Begeleiding van het Ministerie. ACE consultancy heeft de directie voering voor deze werkzaamheden.

De officiële ingebruikname van deze brug is gepland voor eind maart 2019. Rampiare geeft verder aan dat er maximaal 60 ton over de brug mag. Het heeft een lengte van 85 meter en twee rijstroken à 3.6 meter breed. Verder heeft het een gescheiden rijwielpad van ongeveer 2 meter en een voetpad van 1.5 meter aan weerszijde. De brug sluit aan de noord- zijde aan op de Slangenhoutstraat en aan de zuid- zijde op de Sir. Winston Churchillweg.

De aansluitende wegen worden door Dalian aangelegd en geasfalteerd. Er zijn ook rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. De nutsbedrijven hebben allen hun voorzieningen vernieuwd en of verplaatst.


Momenteel is men bezig het kruispunt bij de Slangenhoutstraat en de Van’t Hogerhuygstraat in te richten. Op dat kruispunt komt een verkeersregel installatie. Hiervoor worden er civiel technische werkzaamheden uitgevoerd. Intussen wordt de oostelijke zijde van de Slangenhoutstraat gerehabiliteerd. Deze werkzaamheden zijn voor ingaande 5 maart 2019 gepland tot eind maart 2019.

De afdeling Verkeer van het ministerie van OWT&C zal de komende tijd de samenleving informeren over de voortgang van de werkzaamheden en de mogelijke stremming. Het ministerie houdt rekening met de hoge intensiteit van deze weg en vraagt de samenleving begrip en medewerking tijdens de uitvoering.