De ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Kiesregeling van 1987 is met 29 algemene stemmen goedgekeurd in het Surinaams parlement. In de Nationale Assemblee passeerde deze wet samen met de ontwerpwet  die na heel veel deliberatie de hamer van de assembleevoorzitter Jennifer Geerlings- Simons. De goedkeuring vond plaats op 28 maart 2019 in bijzijn van de vicepresident van de Republiek Suriname,  Z.E. Michael Ashwin Adhin. 

De vicepresident sprak van een historisch moment. “Wij hebben een historisch keerpunt bereikt” aldus vicepresident Adhin. Het onafgemaakt werk van toenmalige politici is afgemaakt met de aanname van deze wet volgens de staatsman. VP Adhin bracht ode aan die leiders die toen ook baanbrekend werk hebben verricht. De centraliteit van de kiezer is met deze aanname boven die van de politieke partijen gesteld. “Lang leve de democratie en haar verhoogd democratiegehalte”, stelt de VP opgelucht.

Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings –  Simmons omschreef de goedkeuring van deze wet als “een vooruitgang” die is geboekt. Veel van de hedendaagse controverse zou voorkomen kunnen worden indien deze wet eerder was aangenomen volgens de voorzitter. Politieke partijen zullen met deze wet geen partij combinaties meer mogen vormen maar moeten vanaf de verkiezingen van 25 mei 2020 alleen de Algemene Vrije en Geheime Verkiezingen in.

De wijzigingen bleken noodzakelijk op basis van onvolkomenheden bij diverse onderdelen van de oude kiesregeling. Zowel politieke partijen als maatschappelijke organisaties hebben toen deze onvolkomenheden aangekaart. Het voorbereidend werk is in eerste instantie gedaan door de presidentiele commissie onder leiding van Jules Albert Wijdenbosch.

De assembleeleden die zitting hebben gehad in de voorbereidingscommissie van deze wet zijn Melvin Bouva (Vz), A. Gajadien, C. Waterberg, S. Somohardjo, R. Sapoen, R. Brunswijk, P. Kensenhuis, P. Etnel, S. Samidin, C. Breeveld, O. Wangsabesari, C. Gonsalves en R. Cotino.