Meervoudige oplichter en verduisteraar aangehouden

241

De afdeling Fraude heeft op woensdag 1 mei de 23-jarige meervoudige oplichter en verduisteraar Maynox C. aangehouden. Maynox heeft in de hoedanigheid van directeur van een vastgoedbedrijf een aantal bouwkavels in de Vredenburgweg (hoek Tout Lai Fautmiddenweg) verkocht; terwijl hij daartoe niet bevoegd was en derhalve niet tot de formele overdracht van de percelen kan overgaan. Het vermoeden bestaat dat hij op deze manier een groot aantal personen benadeeld heeft.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is Maynox, C. in verzekering gesteld.

Eventuele benadeelden worden opgeroepen om in contact te treden met de afdeling Fraude ondergebracht op het politiebureau te Geyersvlijt. Deze afdeling is te bereiken op de telefoonnummers 455830 / 451313.